کلید charge led : LED روشن نشان دهنده اتصال برق به سروو درایو یا  شارژ باقیمانده در قطعات  داخلی قدرت درایو می باشد . به هیچ یک از ارتباط های الکتریکی  در هنگامی که  LED  روشن است ، دست نزنید .

 کلید LED Display : نمایشگر 5 رقمی   LED سون سگمنت : وضعیت سروو، تنظیمات پارامترها یا    آلارم ها را نمایش می دهد .  

  کلید Mode Key: جهت انتخاب و تغییر حالت ها از جمله رفتن به مد پارامترها برای تغییر پارامترها استفاده می شود

 کلید Shift Key : برای تغییر در گروه پارامترها وبرای جابجایی مکان نما به سمت چپ

 کلید Up Key : برای اضافه کردن مقادیر بر روی نمایشگر از این کلید استفاده می شود

 کلید Down Key: برای کم کردن مقادیر بر روی نمایشگر از این کلید استفاده می شود.

 کلید Set Key : بعد از تنظیمات برای ذخیره اطلاعات و مقادیر از این کلید استفاده می شود.

کی پد سروو دلتا asda-a2 deltaکی پد سروو دلتا asda-a2 delta