در این مقاله قابلیت full close loop control را در سروو درایو های دلتا سری ASDA-A2 بررسی میکنیم:

 مهمترین مزیت سروو موتورها برای استفاده صنعتی افزایش دقت و افزایش سرعت در پروسه های صنعتی می باشد، این دو مورد باعث شده که روز به روز استفاده از سروو موتور ها و سیستم های سروو کنترل افزایش یابد، اما نکته مهمی که در بسیاری از فرایند های صنعتی روی می دهد خطای سیستم های مکانیکی است که اجتناب ناپذیر است برای مثال یک سروو موتور با دقت بسیار بالا(برای مثال سروو درایو ASDA-A2 دلتا که رزولوشن انکودر ان 1.280.000 پالس می باشد) را با


یک گیربکس کوپل مکانیکی کرده ایم و انتظار داریم که سیستم دقت بالایی داشته باشد، شاید سروو موتور استفاده شده از دقت بالایی برخوردار باشد ولی وجود سیستم های مکانیکی با خطای بالا منجر به وجود خطا در سیستم می شود، یا فرض کنید یک ماشین CNC را با همین سروو موتور(سروو موتور های سری ASD-A2 دلتا) راه اندازی کرده ایم هنگامی که ماشین CNC شروع به کار می کند مشاهده می شود که در خروجی ماشین خطا وجود دارد، علت این امر به شرطی که سروو موتور به نحو صحیح تیونینگ شده باشد و CNC کنترلر نیز درست عمل کرده باشد می تواند مربوط به خطای مکانیکی سیستم باشد. در همه ی حالت های فوق بهترین راه برای حل مشکل ماشین استفاده از یک خطکش دیجیتال(انکودر خطی دیجیتال) و نصب ان روی خروجی سیستم مکانیکی می باشد به نحوی که اخرین خروجی ماشین را با ان مرتبط کنیم.

در این حالت هنگامی که بین چرخش شفت سروو موتور و چرخش خروجی گیربکس، اختلاف وجود داشته باشد، سروو درایو شفت سروو موتور را به اندازه این اختلاف حرکت می دهد تا این لقی که توسط سیستم مکانیکی به سروو موتور تحمیل شده است جبران گردد.

سیستم Full close loop در چه جاهایی کاربرد دارد؟

در تمامی سیستم های مکانیکی که نیاز به جبران خطای سیستم مکانیکی داریم میتوانیم از این قابلیت استفاده کنیم برای مثال فرش کنیم که سروو موتور یک صفحه دوا را می چرخاند و در روی این صفحه فواصل مساوی تعریف شده است به نحوی که در هر 90 درجه این صفحه یک توقف دارد(4 نقطه مرجع روی صفحه داریم)، در این حالت چنانچه سیستم گیربکس لقی داشته باشد، ممکن است که سروو موتور 0 درجه بچرخد ولی به دلیل وجود لقی در گیربکس، صفحه دوار 89 درجه بچرخد، در این حالت 1 درجه خطا داریم، شاید یک درجه خطا در این نمونه خاص از اهمیت خاصی برخوردار نباشد اما نکته مهم اینجاست که این خطا های کوچک به مرور روی هم چمع شده و برای مثال در هر دور چخش کامل صفحه دوار 4 درجه خطا داریم بنابراین در چرخش 20 دور این صفحه 80 درجه خطا بجود خواهد امد که عملا سیستم را غیر کاربردی می کند، در این جالت با نصب یک انکودر روی صفحه دوار(خروجی گیربکس) می توانیم از طریق پورتcn5 سروو درایو سری ASDA-A2 این خطای یک درجه را جبران کنیم و سیستم سروو این خطای مکانیکی را جبران خواهد کرد.

 در تصویر زیر که توسط نرم افزار ASD-SOFT تهیه شده است مشاهده می شود که فرمان ورودی سروودرایو و فرمان خروجی سیستم مکانیکی بر هم منطبق هستند:

در نرم افزار  ASD-SOFT که برای اتصال به سروو درایو های دلتا توسط شرکت دلتا تایوان طراحی و عرضه شده است این قابلیت وجود دارد که در بخش اسکوپ ان4 مشخصه سروو درایو یا سروو موتور را بصورت همزمان مانیتور کرد و این نمودار ا ثبت کرد.